Centres d’informació i acollida

Barcelona
c/ Banys Nous, 16 -08002 Barcelona
Tel. 933 177 820 – Fax 933 428 941

Tarragona
c/ August, 41. Edifici Carmelitas. 43003 Tarragona.
Tel. 977 219 966 – Fax 977 241 572

Altres centres d’informació

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè, 8 – 17004 Girona
Tel. 972 217 625 – Fax 972 226 237

Càritas Diocesana d’Urgell
Casa del Bisbat – Pati Palau, 3 – 25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 351 266 – Fax 973 352 230

Càritas Diocesana de Solsona
Plaça dels Màrtirs, 7 1er – 25200 Cervera
Tel. 973 532 879 – Fax 973 532 151

Càritas Diocesana de Tortosa
Rbla Felip Pedrell, 62 baixos – 43500 Tortosa
Tel./Fax 977 441 143

Càritas Diocesana de Vic
Torras i Bages, 4 baixos – 08500 Vic
Tel. 938 860 483 – 938 861 044

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

c/D’Armenteres 35

08980 Sant Feliu de Llobregat

Telf. 93 652 57 70

Càritas Diocesana de Terrassa

c/ Duran i Sors, 11

08201 Sabadell

Telf. 93 143 39 84