El Centre Català de Solidaritat (CECAS) és una Fundació privada sense ànim de lucre fundada l’any 1991, que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius de les drogodependències considerant les patologies derivades.

Amb la voluntat de cobrir tot el territori català, el CECAS disposa de centres d’atenció a Barcelona, Tarragona i Lleida. I centres d’informació a les diferents Càritas Diocesanes de Catalunya.

Forma part de la Xarxa de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i del Pla de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i és membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions i de la Confederación de Entidades para la Atención a las Drogas.

La nostra missió és generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa i terapèuticament persones amb problemes addictius, amb especial sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de marginació o pocs recursos i que no se’n sortirien fàcilment, amb la màxima qualitat de mitjans humans tècnics i econòmics, per ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la seva realitat, potencialitats i capacitats.

Cercle de mans Morella