Aquests són els serveis que la Fundació CECAS porta a terme:

cecas-portaS’adreça a les persones que volen abandonar l’alcohol i/o les drogues il·legals però que, per les seves característiques, no necessiten un tractament més intensiu. Reben suport mèdic, psicològic i social mitjançant entrevistes periòdiques i la participació en grups terapèutics. Es realitza desintoxicació farmacològica i un tractament de manteniment, si cal. Regularment, se’ls practica controls analítics.

Barcelona i Tarragona disposen d’aquest servei.

S’adreça als familiars dels usuaris/de les usuàries per ajudar-los a acompanyar al malalt/la malalta en el seu procés de desintoxicació i deshabituació.

Es realitzen diferents grups d’autoajuda en funció de la fase en la que estigui el/la noi/a, entrevistes individuals de suport, així com una trobada família-membre drogodependent amb intervenció de terapèutes.

Barcelona i Tarragona presten aquest servei.

Activitat esport CECASAquest servei es porta a terme en règim ambulatori i residencial.

S’acompanya les persones que fan el procés de reincorporar-se gradualment a la vida familiar i al món laboral, i es vetlla perquè adquireixin un estil de vida autònom i responsable tot mantenint-se abstinents de les drogues.

En contacte amb el seu educador i el “grup de referència” propi, estableixen un projecte de vida i el revisen periòdicament.

Barcelona i Lleida presten aquest servei.

VEURE CARTA DE SERVEIS

S’adreça a les persones que volen abandonar-la i que necessiten fer-ho d’acord amb una pauta decreixent controlada (decalatge de Metadona).

Els usuaris s’incorporen a les activitats que ofereix el Centre de dia, però disposen d’un seguiment mèdic més intensiu.

Aquest servei es presta a Barcelona, en règim residencial o bé ambulatori, segons el cas.

És un espai estructurat que permet als drogoaddictes abandonar la substància a la que són dependents mitjançant activitats terapèutiques, formatives, ocupacionals i lúdiques.

Reben primordialment  una atenció terapèutica personal per mitjà dels metges, psicòlegs i educadors. A més, la col·laboració en els serveis de cuina, neteja, manteniment i jardineria, facilita que els usuaris/usuàries aprenguin a treballar en equip i assumir petites responsabilitats.

Es preten garantir el tractament integral de les persones amb una malaltia mental que, a més a més, consumeixen drogues de forma addictiva, el que anomenem “patologia dual”. Intervenen professionals de la psiquiatria i la psicologia.

Casa i pati Can Puig Edifici

Ofereix un marc educatiu i formatiu que ajuda a desenvolupar la capacitat de decisió i resposta de l’usuari/a davant les dificultats, augmentant així el seu sentiment de seguretat i estabilitat.

Els nois/es participen en grups terapèutics; reben seguiment mèdic, psicològic i social individualitzat; i realitzen activitats ocupacionals, formatives i de lleure. Se’ls practica regularment controls analítics.

El CECAS disposa de dues comunitats: una per a homes (C.T. Can Puig, Serra de Collserola) i una altra per a dones (Tarragona).

VEURE CARTA DE SERVEIS