Contacte

Home » Contacte

Barcelona

c/ Banys Nous, 16 – 08002 Barcelona
Tel. 933 177 820 | Fax 933 428 941
Correu: info@cecasfundacio.cat

Tarragona

c/ Emperador August, 41. Edifici Carmelitas – 43003 Tarragona.
Tel. 977 219 966 | Fax 977 241 572

Lleida

Pl Sant Josep, 2 – 25002 Lleida
Tel. 973 283 081 | Fax 973 270 527

  Nom*

  Cognom*

  E-mail*

  Telèfon

  Consulta

  captcha

  Captcha*

  De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament la titularitat del qual pertany a CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT CECAS amb CIF G17324864 i domicili social situat a C/BANYS NOUS,16 2-1 08022 BARCELONA, i que a continuació es relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores corresponents. Per als tractaments que ho requereixin, s'informa també de les possibles elaboracions de perfils, decisions automatitzades i cessions i transferències internacionals que CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT CECAS té previst dur a terme:

  • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies

  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.

  • Base legítima: El consentiment de la persona interessada.

  Alhora, l'informem que pot contactar amb el delegat de protecció de dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o trucant al telèfon 902 877 192.

  D'acord amb els drets que li atorga la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió ("dret a l'oblit"), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, a més de revocar el consentiment prestat per al tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l'adreça postal C/BANYS NOUS,16 2-1 08022 BARCELONA o al correu electrònic info@cecasfundacio.cat. Es podrà adreçar a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

  Les dades identificades amb una marca (*) es consideren camps obligatoris i requerits, de manera que seran necessàries per dur a terme les finalitats esmentades més amunt

  Mitjançant l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT CECAS