Amb el teu temps, pots fer-te voluntari/a del CECAS trucant a les nostres oficines on t’informarem de totes les possibilitats.

El teu treball és molt important per a les persones que volen sortir de la drogodepèndencia.

Les ofertes laborals es publiquen a les pàgines dels Col·legis professionals corresponents. En cas que no hi hagi cap vacant oberta, també ens pots enviar el teu CV a: info@cecasfundacio.cat; moltes gràcies pel teu interès.

La teva aportació és una gran ajuda per als qui volen sortir de la drogodepèndencia.

Pots realitzar els teus donatius al compte corrent:

2100 0965 51 0200062791

Les aportacions al Centre Català de Solidaritat gaudeixen del dret a desgravar com a mínim un 25% en la declaració d’IRPF, contacta’ns a info@cecasfundacio.cat per tal que puguem fer-te arribar el corresponent rebut i/o certificat.

Donatiu de forma directa