VALORS

Afecte, Solidaritat, Responsabilitat Social, Lluita contra la Marginalitat, Compromís, Motivació, Entusiasme, Esperança, Paciència i Tolerància.

MISSIÓ

El CECAS és una Fundació privada sense ànim de lucre que es dedica a l’atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius considerant les patologies derivades.

S’atén tant la persona com el seu entorn familiar.

Per realitzar aquesta tasca compta amb recursos propis i amb convenis amb l’administració.

VISIÓ

Tenint en compte que:

  • La drogodependència és una pandèmia creada a la nostra societat i a la que la pròpia societat té el repte de donar una resposta eficient.
  • Com a fenomen complex, és conseqüència i porta associats múltiples malestars interns i externs que cristal·litzen en una personalitat depenent i uns hàbits individuals destructius.
  • Hi ha col·lectius que queden exclosos o marginats.
  • És el propi individu el que té la capacitat de fer front i assumir la responsabilitat personal de millora.

Volem:

Generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa i terapèuticament persones amb problemes addictius, amb especial sensibilitat per aquelles  que es troben en situacions de marginació o pocs recursos  i que no se’n sortirien fàcilment, amb la màxima qualitat de mitjans humans tècnics i econòmics, per ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar tenint en compte la seva realitat, potencialitats i capacitats.