Auditori Jornades 2014   formacio logoterapia 2015

Personal contractat

L’equip tècnic està format per 42 persones, 40 de les quals amb dedicació complerta, que provenen de diferents camps professionals, per tal de poder donar una millor resposta a la població atesa: infermeria, medicina, psicologia, treball socials, educació social, integració social, …

Amb l’ajuda de diferents persones treballadores de diverses cooperatives, són atesos els següents serveis: Organització de la intendència (a Barcelona , 1 treballadores familiars) i Atenció els caps de setmana i les nits (als centres residencials de Barcelona i Tarragona), 8 educadors/es auxiliars.

El Voluntariat

La presència d’un nombrós grup de persones voluntàries és un fet que caracteritza el CECAS. La seva col·laboració és molt valorada i els usuaris han testimoniat en diverses ocasions el seu agraïment per l’atenció que reben. El grup humà que forma el voluntariat compta amb més de 70 persones que d’una banda donen suport a les tasques de recepció, laboratori i farmàcia, cuina i administració, i, per l’altra, dinamitzen activitats formatives, culturals, esportives, lúdiques i de suport jurídic.

Equip de Responsables dels Serveis

  • Ferran Solé, Director.
  • Gemma Suelves, Directora Tècnica.
  • Cristina Gonzalvo, Directora del CAS
  • Claustre Ventura, Directora de la Comunitat Terapèutica de Tarragona.
  • Joan Vidal, Director Mèdic.
  • Laia Garcia, Directora de la Fase d’Acollida i Centre de Dia
  • Sergio González, Director de la Fase de Comunitat, Can Puig.
  • Laura Pascual, Directora de Reinserció, Barcelona.