Auditori Jornades 2014   formacio logoterapia 2015

Personal contractat

L’equip tècnic està format per 33 persones, 24 de les quals amb dedicació complerta, que provenen de diferents camps professionals, per tal de poder donar una millor resposta a la població atesa: metges, psicòlegs, treballadors socials, educadors socials, integradors socials, Diplomada en infermeria, Pedagoga, Diplomat en magisteri, xofer…

Amb l’ajuda de diferents persones treballadores de diverses cooperatives són atesos els següents serveis: Organització de la intendència (a Barcelona i a Can Puig), 2 treballadores familiars i Atenció els caps de setmana i les nits (als centres residencials de Barcelona, Can Puig i Tarragona), 12 educadors auxiliars.

El Voluntariat

La presència d’un nombrós grup de persones voluntàries és un fet que caracteritza el CECAS. La seva col·laboració és molt valorada i els usuaris han testimoniat en diverses ocasions el seu agraïment per l’atenció que reben. El grup humà que forma el voluntariat compta amb més de 70 persones que d’una banda donen suport a les tasques de recepció, laboratori i farmàcia, cuina i administració, i, per l’altra, dinamitzen activitats formatives, culturals, esportives, lúdiques i de suport jurídic.

Equip de Responsables dels Serveis

  • Cèlia Palacín, Directora Gerent.
  • Ferran Solé, Coordinador Tècnic
  • Núria Sallent, Directora del CAS i Pisos.
  • Lluís Gatius, Director del Programa de Famílies
  • Claustre Ventura, Directora de la Comunitat Terapèutica de Tarragona.
  • Joan Vidal, Director de la Comunitat Homes.
  • Marta Fíguls, Directora de la Fase d’Acollida i Centre de Dia
  • Joan Ramon Farré, Director de la Fase de Comunitat, Can Puig.
  • Eva González, Directora de Reinserció de Barcelona.