CECAS participa al Parlament de la Comissió d’Estudi sobre la salut Mental i les Addiccions

CECAS participa al Parlament de la Comissió d’Estudi sobre la salut Mental i les Addiccions

Aquest divendres 23 de juny el Director de la Fundació CECAS, Ferran Solé ha participat a la Comissió d’Estudi sobre la salut Mental i les Addiccions al Parlament de Catalunya (CESMA).

La seva intervenció ha estat precedida per la compareixença de Mercè Cervantes, presidenta de la Federació Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia. Cervantes ha posat de manifest el recorregut històric d’aquest sector amb les seves oportunitats i també les amenaces que dificulten consolidar una xarxa sòlida d’atenció a les persones que pateixen addicció. L’imminent inici (1 de juliol 2023) del concert amb el Departament de Drets Socials i la seva millora, l’Agència social i sanitària i la taula tècnica amb el Departament, són algunes de les eines i espais de treball que ha demanat a la comissió.

Solé ha presentat i demanat incloure a la Cartera de Serveis l’atenció a les famílies o referents de les persones usuàries que pateixen la drogoaddicció i altres addiccions:

És imprescindible implicar i incorporar a aquells membres del sistema familiar que participin de forma activa, en el procés terapèutic que realitza la persona usuària… I ho fem des d’una intervenció sistèmica on es focalitza, no tant en l’abús de les drogues, si no en l’ intent d’introduir canvis en l’estructura familiar.

El director de la Fundació ha demanat també el reconeixement de les famílies en el context de treball de les addiccions i de la salut mental: Actualment es calcula que més d’un 70% de les persones ateses en els recursos de la xarxa de drogues tenen un doble diagnòstic d’Addicció i salut mental.

En clau de Perspectiva de gènere, en Solé ha fet esment de la incidència de la salut mental en les dones, realitat en augment i que es preveu que serà major, afegint un triple motiu de l’estigma que pateixen: addicció, fracàs i salut mental.

Finalment Solé ha conclòs que el treball amb les famílies o referents és cabdal per l’acompanyament de les persones addictes i ha demanat que es garanteixi un model d’atenció públic integrat amb la persona al centre, amb un marcat caràcter preventiu, d’assistència, rehabilitació i benestar, d’enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la problemàtica de la drogodependència, altres addicions i salut mental.

Després de les exposicions s’ha obert un torn de paraula d’aportacions i preguntes pels grups parlamentaris.

Ferran Solé, director general de CECAS

Comparteix aquest post