Es reuneixen els equips interdisciplinaris del Programa Residencial d’Homes

Es reuneixen els equips interdisciplinaris del Programa Residencial d’Homes

Dimecres 15 de febrer ens vam reunir els equips del Programa Residencial d’Homes (PRH) del CECAS a Can Puig: CAS, Acollida, Can Puig i Reinserció a més de les Àrees transversals Social i de Famílies.


Durant la jornada hem pogut escoltar i exposar el treball específic, els objectius i la finalitat de cada etapa del programa, així com les propostes de futur que se’ns plantegen al nostre dia a dia. Com a línia transversal de les tres fases i, des de l’inici del programa terapèutic, es pretén acompanyar i validar aquells processos de recuperació de cadascuna de les persones residents cap a la seva autonomia i reinserció, afavorint aquells aspectes que ajudin la persona usuària a aconseguir-ho gradualment.

 

La jornada també ens va aportar a valorar que el treball en equip és molt enriquidor, però no sempre fàcil. Professionals formats en diferents disciplines, amb diferents percepcions del treball en equip multidisciplinari i amb propostes de present i de futur no sempre des d’un mateix prisma. Això ens porta a constatar que necessitem parlar, escoltar, discutir, acordar, desconstruir, empatitzar… per aconseguir que des de dinàmiques de treball diferents, no perdem l’objectiu general del programa que no és altre que generar nous espais de reflexió, confrontació , d’assumir responsabilitats, de canvis de paradigma, de viure la vida allunyats de tota mena de dependències. En definitiva, crear i facilitar espais de benestar personal per a les persones destinatàries del programa.


Les diferents maneres de treballar en les diferents fases de tractament, no ens han de suposar un obstacle si són facilitadores de trobades professionals en què la reflexió centrada en el model d’atenció a la persona, ens afermi a tot allò que considerem adequat a la nostra manera d’intervenir amb les persones dependents. Predisposar-nos a una obertura i interpel•lació de diferents maneres de treballar, o de demandes externes de la xarxa o de l’administració que no sempre s’ajustaran a les dinàmiques o procediments a què treballem des dels inicis de la fundació.

 

Eduardo Cano, educador de la fase d’Acollida PRH

Comparteix aquest post