JORNADA D’ENTITATS SOCIALS D’ESGLÉSIA DE BARCELONA

JORNADA D’ENTITATS SOCIALS D’ESGLÉSIA DE BARCELONA

El passat 24 d’abril es va celebrar a Sant Pau del Camp la Jornada d’entitats Socials d’Església, impulsada pel Secretariat de Pastoral pels Marginats. Va comptar amb la presencia del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova i de Mn. Joan Costa, delegat de Pastoral social i caritativa, i de l’Angel Zambrana, director del Secretariat. Vàrem participar una quinzena d’entitats: Comunitat de Sant Egidi, les Adoratrius-SICAR cat, l’associació Dit i Fet, Càritas Diocesana de Barcelona, CECAS, el Centre d’Acollida Assís, la fundació Fàtima, la fundació Joan Salvador Gavina, la fundació Migra Studium, la fundació OSAS, la fundació Pere Tarrés, Organisme Benèfic Assistencial (OBA), l’Obra Social Sta. Lluïsa de Marillach, així com l’Apostolat del Mar, entre d’altres.

La jornada va començar amb una ponència de Mn. Costa, el qual es va fer ressò de les paraules del Papa Francesc, «fem les nostres comunitats illes d’amor enmig de tanta indiferència». Cal atendre les persones en diversos nivells: material, cultural, moral i des d’un «amor transcendent que ens fa més humans.

En un segon moment les diverses entitats van treballar per grups sobre el sentit de l’acció social que duen a terme i es van plantejar, des d’un esperit de reflexió i millora, els aspectes febles en la seva tasca diària d’atenció als més necessitats: Hi ha un envelliment dels lideratges, cal fer més cursos de formació pels voluntaris i voluntàries, així com professionalitzar encara més les entitats. Però per no perdre la pròpia identitat cristiana, cal que els treballadors sàpiguen que treballen en una entitat d’església, i afavorir un clima d’acompanyament a partir dels valors evangèlics.

Treballar amb equips més professionals i voluntaris amb formació, sense perdre la identitat cristiana, i fer una taula d’entitats d’acció social de l’Església per oferir a la ciutadania l’acció conjunta que fan tantes entitats socials, i que moltes vegades passa desapercebuda. Aquestes van ser algunes de les propostes que van sorgir de la trobada «Reptes de futur en l’acció social de l’Església»,

Per altra banda, un altre dels punts per millorar l’acció social de l’Església és que es visualitzi la valuosa feina que es fa per a la societat. Es va animar a crear una taula d’entitats d’acció social de l’Església, que pugui oferir informació de forma conjunta.

En acabar, el bisbe Javier Vilanova va animar a ser «una Església oberta a tots, com un paraigües on estem integrats», i a treballar més en xarxa, respectant els diversos carismes, ajudant-nos mútuament, Va destacar també la importància d’aquestes trobades per compartir experiències i va animar tots a continuar en la seva valuosa tasca diària a favor dels més necessitats.

Ferran Solé

Comparteix aquest post