Tercera trobada Equip PRH a Can Puig

Tercera trobada Equip PRH a Can Puig

El passat 18 d’octubre del 2023, vam celebrar la tercera jornada del PRH d’aquest any a Can Puig. El PRH és un espai on totes les professionals que formem part del projecte residencial d’homes, ens reunim per poder compartir, debatre i enriquir-nos sobre la tasca que fem conjuntament en el procés de deshabituació de les persones a les que acompanyem.

És especialment interessant poder dur a terme aquestes trobades, ja que, tot i ser un mateix procés, el fet de treballar en fases separades fa que puguin sorgir dubtes als equips sobre la nostra intervenció en el dia a dia. Així doncs, poder trobar-nos per posar en comú la metodologia que emprem en cadascuna de les fases des d’una mirada interdisciplinar, fa que guanyem qualitat en l’acompanyament que oferim a les persones usuàries del recurs.

En aquest jornada, hem pogut fer incidència en com es duen a terme els diferents tipus d’altes que ens trobem en el recurs. Les altes, ja siguin terapèutiques, voluntàries, per derivació o per qualsevol altre motiu, són part del procés de les persones que atenem, per tant, cal també qüestionar i revisar com  les duem a terme perquè responguin al màxim de la qualitat de les bones pràctiques i a la vegada contemplin la realitat i complexitat de l’usuari i el grup.

Així doncs, fent servir de referència el document de bones pràctiques en comunitats terapèutiques i pisos amb suport per persones amb problemes de drogodependències, vam posar en comú com es duen a terme les diferents altes a cadascuna de les fases del procés, per revisar i millorar el nostre model d’intervenció en aquests moments delicats del procés terapèutic dels usuaris.

La jornada va ser molt profitosa i enriquidora, vam sortir amb idees noves i també molts interrogants, cosa que ens ajuda a poder seguir millorant la nostra tasca en el dia a dia en el procés de deshabituació de les addiccions.

Agrair a la comunitat terapèutica de Can Puig per acollir la trobada i oferir-nos un esmorzar que ens va carregar les piles.

Núria Fernández,

Terapeuta de la fase d’acollida.

Comparteix aquest post