PRIMERA REUNIÓ DE 2024 DE L’ERESS CECAS

PRIMERA REUNIÓ DE 2024 DE L’ERESS CECAS

El 27 de febrer s’ha celebrat la primera reunió de l’ERESS CECAS d’aquest 2024. El primer punt de l’ordre del dia ha estat donar la benvinguda i l’agraïment per la seva participació als nous membres que s’han afegit com a vocals: Cristina Gonzalvo, Cisco Coll (voluntari), Laia García i Guillem Muñoz. Actualment aquest espai per la reflexió de temes ètics aplicada als serveis socials del CECAS el conformen 9 persones vinculades a l’entitat, ja sigui com a professionals, voluntaris o col·laboradors. Els nous membres s’han sumat al grup presidit per Ramon Tous, junt amb Ferran Solé (vicepresident), Joan Ramon Farré (secretari), així com amb Fede Rodríguez i Marta Escolà com a vocals.

En la reunió s’ha aprovat la creació d’una carpeta/arxiu telemàtic ERESS CECAS que s’obrirà pròximament, incloent tot aquell material elaborat per l’ERESS CECAS durant 10 anys perquè pugui ser consultat pels professionals i voluntaris que ho desitgin. Aquest espai de reflexió ètica es creà el 2014 i compte amb el reconeixement de la Secretaria del Comitè Ètic dels Serveis Socials de Catalunya. En els arxius es podran consultar les memòries anuals, les  ordres del dia i actes de reunió, els casos d’assessorament ètic que s’han deliberat, les devolucions, les conclusions i les recomanacions que s’han editat. En la subcarpeta de Formularis es podrà trobar el full de sol·licitud d’assessorament ètic perquè tothom pugui plantejar aquells dilemes o conflictes ètics que es detectin en la pràctica diària de l’atenció als nostres usuaris/es i les seves famílies. L’ERESS és un espai obert a la participació voluntària que és renovat periòdicament, on es reflexionen aspectes, principis i valors que entren en contradicció en l’atenció a les persones. Un espai per la deliberació i el debat, un òrgan consultiu i d’assessorament d’aquelles qüestions ètiques que cal pensar o repensar, intentant arribar a unes conclusions i emetre unes recomanacions a tenir en compte per l’entitat i els equips. Un òrgan però, al que no li correspon marcar protocols, ni pretén dictar, ni interferir tècnicament en les línies de treball dels professionals, una funció que és competència de l’equip tècnic i dels propis professionals.

Joan Ramon Farré

Comparteix aquest post