Semestral a CECAS Tarragona

Semestral a CECAS Tarragona

Aquest dimarts 26 de setembre, l’equip de la Comunitat Terapèutica de Dones de Tarragona
vam fer, amb la Gemma Suelves, directora técnica de Cecas, la nostra reunió semestral al
Santuari de Loreto de Tarragona.
La primera part la vam dedicar a expressar el que pensem i sentim de la feina feta aquests
darrers mesos, tant a nivell d’equip com individualment. Vam coincidir en que som un equip ja
consolidat, amb capacitat d’ajuda i adaptació a les noves situacions i reptes als quals ens
porten els processos terapèutics i l’autogestió de la nostra comunitat.
Tot aquest treball es va veure reflectit de manera molt positiva en els indicadors d’ocupació,
retenció i altes que vam analitzar, així com en les enquestes de satisfacció de les usuàries del
centre.
Després de revisar i avaluar la feina feta, també revisant les coordinacions amb l’equip sanitari
i familiar de Cecas, varem reafirmar els objectius per continuar proporcionant a les usuàries un
espai on acompanyar-les cap a una abstinència prolongada i una vida més autònoma.
Valorem positivament aquest espai d’escolta on van tindre cabuda totes les valoracions, les
preocupacions i les reflexions al voltant de la nostra feina.

 

Pep Mirambell

Terapeuta de CECAS tarragona

 

Comparteix aquest post