Semestral CAS CECAS

Semestral CAS CECAS

Ahir dia 21 de setembre de 2023 vàrem celebrar la segona semestral del CAS de l’any al centre cívic “la Sadeta“. En aquesta jornada vam poder fer un repàs de funcions i competències dels diferents membres de l’equip. Vàrem sotmetre a anàlisis els indicadors qualitatius i quantitatius emprats per continuar garantint la vàlua de l’assistència donada a les usuàries i els usuaris. Vam dur a terme aportacions de noves iniciatives per l’optimització del servei, que en última instància, tractarem que reverteixin en millores com; adherència al tractament, optimització en la coordinació interna i externa amb altres equips professionals, millorar  l’abast de la resposta assistencial donada,  entre altres.

En la segona part de la jornada, i no per això menys important, vam fer activitats de caràcter lúdic per mantenir, cuidar i consentir, la cohesió i els vincles entre els membres de l’equip.

Com sempre ha estat una aturada necessària per pensar, repensar i entendre, un espai de reflexió on continuar creixent com a equip. Desprenent-se en essència de la mateixa una marcada i clara vocació genuïna de servei a la ciutadania.

Guillem Muñoz

Psicòleg del CAS CECAS

Comparteix aquest post